home
Giới thiệu  | |  Sơ đồ website  |  Liên hệ - Góp ý 
 
 Trang chủ > Hỗ trợ kỹ thuật > Hướng dẫn cài đặt > Unified Threat Management
  ::  Unified Threat Management

  ::  NDS.ArticleDetail
Hướng dẫn cấu hình kiểu kết nối WAN trên thiết bị UTM

 Mong muốn người dùng

Hiện nay để kết nối mạng LAN nhỏ với mạng diện rộng WAN có nhiều kiểu kết nối như PPOE, Static IP, DHCP... Mong muốn của người dùng là sử dụng một thiết bị mà hỗ trợ nhiều tính năng để phục vụ một cách linh hoạt nhu cầu của họ.

Giải pháp

Giải pháp đặt ra là sử dụng UTM Netcom với bài hướng dẫn cấu hình WAN bên dưới sẽ đáp ứng được mong muốn người dùng.

Hướng dẫn cài đặt

Đổi địa chỉ máy tính đang cấu hình về cùng lớp mạng với địa chỉ mặc định LAN của UTM. Ví dụ: 192.168.1.100/24

Truy cập giao diện web cấu hình với địa chỉ: http://192.168.1.1:10000

Đăng nhập với username và mật khẩu mặc định

1. WAN-PPOE

Bước 1: Chuyển vào giao diện cấu hình WAN (Interfaces -> WAN)

Bước 2: Cấu hình cho WAN với kết nối PPPoE

Trong đó:

 • Type: Kiểu kết nối chọn PPPoE
 • MAC: Address (địa chỉ MAC ảo cổng WAN sẽ sử dụng nếu cần). Mặc định để trắng sẽ sử dụng địa chỉ MAC của cổng vật lý.
 • MTU: Dung lượng gói tin lớn nhất. (Mặc định: 1492)
 • PPPoE configuration -> Username: Tên đăng nhập của người dùng cho dịch vụ PPPoE
 • PPPoE configuration -> Password: Mật khẩu đăng nhập của người dùng cho dịch vụ PPPoE
 • Dial on demand: Chỉ kết nối khi cần thiết
 • Idle timeout: Thời gian ngắt kết nối khi không sử dụng

Chọn Save để lưu cấu hình.

2. WAN-Static IP

Bước 1: Chuyển vào giao diện cấu hình WAN (Interfaces -> WAN)

Bước 2: Cấu hình cổng WAN đặt địa chỉ tĩnh
Trong đó:
 • Type: Kiểu kết nối chọn Static
 • MAC: Address (địa chỉ MAC ảo cổng WAN sẽ sử dụng nếu cần). Mặc định để trắng
 • MTU: Dung lượng gói tin lớn nhất. Mặc định: 1492 (khi đặt Static thì thông số này không có ý nghĩa)
 • IP address: Địa chỉ IP đặt tĩnh cho cổng WAN
 • Gateway: Địa chỉ IP gateway của WAN
Chọn Save để lưu cấu hình.
3. WAN-DHCP
Bước 1: Chuyển vào cấu hình WAN (Interfaces -> WAN)
Bước 2: Cấu hình cổng WAN tự nhập địa chỉ từ DHCP server
Trong đó:
Type: Kiểu kết nối chọn Static
MAC: Address (địa chỉ MAC ảo cổng WAN sẽ sử dụng nếu cần). Mặc định để trắng
MTU: Dung lượng gói tin lớn nhất. Mặc định: 1492 (khi đặt DHCP thì thông số này không có ý nghĩa)
Hostname: Tên đại diện của cổng WAN khi lấy IP từ DHCP server
Chọn Save để lưu cấu hình.
Chúc các bạn thành công!!!


Số lượt đọc: 33084
Đánh giá:
Đánh dấu tin này:
In tin này:

   ::  Liên kết trang Web
 
 
 
Sản phẩm Tủ mạng
 
Trang chủ Công ty NETCOM
 
Trang chủ Công ty NETCOM
 
Thiết bị mạng LINKSYS
 

CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH NÉT
Trụ sở chính : Số 46A/120 Đường Trường Chinh, Quận Đống Đa, tp Hà Nội
Tel : 84-4-35737747 - Fax : 84-4-35737748
Chi nhánh phía Nam : 814/20C Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, tp Hồ Chí Minh
Tel : 84-8-38682982 - Fax : 84-8-38682928
Copyright © 2000-2016 by NETCOM.,Ltd. Allright Reserved